Inhoudsopgave
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Gebruiksvoorwaarden
Artikel 5 – Privacy
Artikel 6 – Veilingaanbod
Artikel 7 – Betaling
Artikel 8 – Na betaling
Artikel 9 – Klachtenregeling

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
2. Jij of bieder: jij, nadat jij je als consument hebt geregistreerd op Goalonline.nl en met je gebruikersaccount kunt bieden op een veiling op Goalonline.nl.
3. Wij of ZPRESS Young: aanbieder van de veiling op Goalonline.nl.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
ZPRESS Young
Amstelwijckweg 11
3316 BB DORDRECHT

E-mailadres: klantenservice@goalonline.nl
KvK-nummer: 24386731
Btw-identificatienummer: NL8151.23.620.B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke veiling van ZPRESS Young en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ZPRESS Young en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Artikel 4 – Gebruiksvoorwaarden
1. Je mag bieden vanaf 18 jaar of ouder.
2. We vertrouwen er op dat de gegevens die je verstrekt bij het aanmaken van je gebruikersaccount juist zijn. Als die volgens jou onjuist zijn, dan vragen we je dat te bewijzen.
3. Jij bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik van je gebruikersaccount en de biedingen die vanaf je gebruikersaccount worden gedaan. Houd deze dus geheim en deel deze niet met anderen. Met een winnend bod vanaf jouw gebruikersaccount wordt een definitieve veilingovereenkomst gesloten en dat betekent dat jij als houder van dat gebruikersaccount verplicht bent om ons de gewonnen veiling te betalen. Dus ook wanneer een ander vanaf jouw gebruikersaccount een veiling heeft gewonnen.

Artikel 5 – Privacy
1. We verkopen je persoonsgegevens niet. Je persoonsgegevens blijven bij ons en delen we niet met willekeurige derden zonder jouw toestemming.
2. We gebruiken je e-mailadres om je te laten weten of je hebt gewonnen.
3. Bekijk ons volledige privacybeleid hier.

Artikel 6 – Veilingaanbod
1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
3. Ons aanbod op de veilingsite bevat alle informatie en kosten die samenhangen met het winnen van een veiling door een winnend bod, waaronder bijkomende kosten (zoals verzendkosten).
4. Prijzen staan niet vast, maar variëren als gevolg van het veilingproces. De uiteindelijke prijs wordt bepaald door het winnende bod.

Artikel 7 – Betaling
1. Tenzij anders vermeld bij het veilingaanbod, betaal je na het winnen van de veiling aan ZPRESS Young voor alle overeenkomsten die via Goalonline.nl tot stand komen. Dit geldt voor alle producten, diensten en arrangementen via Goalonline.nl.
2. Nadat je hebt gewonnen, ontvang je een e-mail met daarin een betalingslink. Als je hierop klikt, wordt je doorverwezen naar de website en kun je betalen via iDeal/Bancontact. Na betaling ontvang je jouw gewonnen product binnen 5 werkdagen via de post.
3. Je moet een gewonnen veiling binnen vijf (5) dagen betalen, dit is een fatale betalingstermijn.
4. Betaal je niet binnen de termijn van vijf (5) dagen, dan ben je van rechtswege in verzuim. Via e-mail zullen we je nogmaals verzoeken om te betalen.
5. Blijft betaling uit, dan draagt ZPRESS Young de vordering over naar een incassobureau en ben je extra kosten verschuldigd.

Artikel 8 – Na betaling
1. Na betaling ontvang je jouw gewonnen product binnen 5 werkdagen via de post.

Artikel 9 – Klachtenregeling
1. Klachten moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ZPRESS Young via het contactformulier.
2. Bij ZPRESS Young ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ZPRESS Young binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Juni 2018