Wanneer je een abonnement neemt, ontvang je standaard het aantal aangegeven nummers. Daarna loopt het abonnement door totdat je deze zelf opzegt.