Nee, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, alle abonnementen worden automatisch verlengd tot wederopzegging. Proefabonnementen stoppen wel altijd automatisch.