Je vindt het abonnementsnummer op de adresdrager van het magazine.