Het abonnementsgeld voor STOER dient vooruit te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kan het abonnement (tijdelijk) worden stopgezet en worden herinneringskosten in rekening gebracht.
Een abonnement geldt voor de opgegeven periode en wordt nadien – behoudens tijdige opzegging – automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd.
Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd. Opzegging dient in dat geval uiterlijk 1 maand voor verschijning van het eerste nummer van de nieuwe abonnementstermijn te gebeuren. Beëindiging van het abonnement na automatische verlening kan met inachtneming van het opzegtermijn van 1 maand.
Abonneegegevens worden opgegeven in een database en kunnen worden gebruikt om je te informeren over abonnementen, aanbiedingen en andere producten van ZPRESS Young en/of haar partners. Indien je tegen dit laatste bezwaar hebt, kan je dat kenbaar maken via klantenservice@stoer.tv.